ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
 
การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นางสาวประพันธ์ ชนะวรรณโณ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ร่วมจัดนิทรรศการสถานีการเรียนรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิต วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 อำเภอเขาย้อย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเขาย้อย
หมู่ที่ 2 ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 
   

 

 
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นางสาวประพันธ์ ชนะวรรณโณ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ร่วมจัดนิทรรศการสถานีการเรียนรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิต วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 อำเภอบ้านลาด ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านลาด หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุร
ี   
   

 
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นางสาวประพันธ์ ชนะวรรณโณ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ร่วมจัดนิทรรศการสถานีการเรียนรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิต วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 อำเภอหนองหญ้าปล้อง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
   

 

 
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นางสาวประพันธ์ ชนะวรรณโณ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
พร้อมด้วยทีมงานกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ร่วมจัดนิทรรศการสถานีการเรียนรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิต วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 อำเภอเมืองเพชรบุรี
ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี
หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
     
   

ข่าวเตือนการระบาดโรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)
ข่าวเตือนการระบาดโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง (Downy mildew)
ข่าวเตือนการระบาดเพลี้ยไฟพริก (Chill thrips)
ข่าวเตือนการระบาดไรสี่ขามะพร้าว (Coconut mite)
ข่าวเตือนการระบาดเพลี้ยจักจั่นมะม่วง (Mango leafhopper)
ข่าวเตือนการระบาดโรคถอดฝักดาบ (Bakanae)
ข่าวเตือนการระบาดหนอนห่อใบข้าว (Rice leaffolder)
ข่าวเตือนการระบาดไรสี่ขาปัญหาในมะพร้าว
ข่าวเตือนการระบาดหนอน Fall Armyworm
ข่าวเตือนการระบาดโรคใบด่างในมันสำปะหลัง
ข่าวเตือนการระบาดโรคราสนิมในข้าวโพด
ข่าวเตือนการระบาดหนอนเจาะฝักถั่วลายจุด
ข่าวเตือนการระบาดหนอนกระทู้ผัก ดาวเรือง
ข่าวเตือนการระบาดหอยเชอรี่

ข่าวเตือนการระบาดด้วงงวงเจาะต้นกล้วย
ข่าวเตือนการระบาดด้วงแรด
ข่าวเตือนการระบาดโรคยอดเน่าหรือต้นเน่าในสับปะรด
ข่าวเตือนการระบาดโรคตายพรายในกล้วย
ข่าวเตือนการระบาดเพลี้ยไฟ
ข่าวเตือนการระบาดโรคราน้ำค้าง
ข่าวเตือนการระบาดโรครากเน่า โคนเน่า พริก

ข่าวเตือนการระบาดโรคราแป้ง
ข่าวเตือนการระบาดโรคราดำ
ข่าวเตือนการระบาดแมลงหวี่ขาวใยเกลียว

 

 


ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี