ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกลือทะเลไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินบริหารจัดการเกลือทะเลไทยทั้งระบบ และแลกเปลี่ยนความรู้การทำนาเกลือ พร้อมวางแผนการบริหารจัดการขับเคลื่อนเกลือไทยทั้งระบบให้ไปในทิศทางเดียวกัน ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา หมู่ 3 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

 
   

 

 
     
   

ข่าวเตือนการระบาดโรคใบจุดในไม้ดอก (Leaf spot)
ข่าวเตือนการระบาดเพลี้ยกระโดดหลังขาว (Whitebacked Planthopper)
ข่าวเตือนการระบาดโรคไวรัสจุดวงแหวนมะละกอ (Papaya ringspot virus)
ข่าวเตือนการระบาดหนอนเจาะลำต้นข้าวโพด (Corn borer)
ข่าวเตือนการระบาดโรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)
ข่าวเตือนการระบาดโรคราน้ำค้างในพืชตระกูลแตง (Downy mildew)
ข่าวเตือนการระบาดเพลี้ยไฟพริก (Chill thrips)
ข่าวเตือนการระบาดไรสี่ขามะพร้าว (Coconut mite)
ข่าวเตือนการระบาดเพลี้ยจักจั่นมะม่วง (Mango leafhopper)
ข่าวเตือนการระบาดโรคถอดฝักดาบ (Bakanae)
ข่าวเตือนการระบาดหนอนห่อใบข้าว (Rice leaffolder)
ข่าวเตือนการระบาดไรสี่ขาปัญหาในมะพร้าว
ข่าวเตือนการระบาดหนอน Fall Armyworm
ข่าวเตือนการระบาดโรคใบด่างในมันสำปะหลัง
ข่าวเตือนการระบาดโรคราสนิมในข้าวโพด
ข่าวเตือนการระบาดหนอนเจาะฝักถั่วลายจุด
ข่าวเตือนการระบาดหนอนกระทู้ผัก ดาวเรือง
ข่าวเตือนการระบาดหอยเชอรี่

ข่าวเตือนการระบาดด้วงงวงเจาะต้นกล้วย
ข่าวเตือนการระบาดด้วงแรด
ข่าวเตือนการระบาดโรคยอดเน่าหรือต้นเน่าในสับปะรด
ข่าวเตือนการระบาดโรคตายพรายในกล้วย
ข่าวเตือนการระบาดเพลี้ยไฟ
ข่าวเตือนการระบาดโรคราน้ำค้าง
ข่าวเตือนการระบาดโรครากเน่า โคนเน่า พริก

ข่าวเตือนการระบาดโรคราแป้ง
ข่าวเตือนการระบาดโรคราดำ
ข่าวเตือนการระบาดแมลงหวี่ขาวใยเกลียว

 

 


ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 สถิตผู้เข้าชมเว็บไซต์