ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การผลิตและ การตลาดสับปะรด
>

 

 

 

 

 

 

 
   
ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือนพฤศจิกายน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนพฤศจิกายน 2557ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี