ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
 
การประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือน
การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 

วันที่ 1 มีนาคม 2561 นายวันชัย คนงาม เกษตรจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับนายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ณ วิสาหกิจชุมชนแพปลาชุมชนตำบลแหลมผักเบี้ย หมู่ 1 บ้านพะเนิน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

 

     
 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงสีแห่งความสุข วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี นางฉัตรพร ราษฎ์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายวันชัย คนงาม เกษตรจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับส่วนหน้า คณะตรวจสถานที่ เตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม ของฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในการเดินทางตรวจราชการ จังหวัดเพชรบุรีและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็น ทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 10/2561ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2561
     
 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงสีแห่งความสุข วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี นางฉัตรพร ราษฎ์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมและตรวจพื้นที่ พร้อมกันนี้ นายวันชัย คนงาม เกษตรจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายวิรัตน์ สว่างลาภ เกษตรจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงาน เกษตรอำเภอบ้านลาดเข้าร่วมประชุม ณ จุดโรงสีแห่งความสุข ต.ไร่มะขาม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม ของฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในการเดินทางตรวจราชการ จังหวัดเพชรบุรีและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็น ทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 10/2561ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2561

     
     
   
 

ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือนเมษายน 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน 2561 ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี